MAG.AM coaching stílusú nyelvoktatás

 

Valódi tanulás csakis akkor történik, ha a tanulót a téma valóban megszólítja, érzelmileg bevonódik, és örömét leli a tanulásban. Tankönyvek helyett az ügyfél igényeire fókuszáló tananyaggal dolgozunk, melynek összeállítását alapvetően a nyelvtanuló irányítja. A nyelvi coach mint nyelvi szakértő ehhez keres illeszkedő gyakorlatokat, illetve ajánl egyéb hasznos cikkeket, tanulási stratégiákat.

A tanuló aktuális élethelyzetére hangolódva megtaláljuk az őt foglalkoztató témákat, s ezeket felhasználva spontán módon fejlesztjük, óvatosan irányt mutatva, támogatva a nyelvtanulás folyamatát.  Nem a coach akarja a tudását a hallgatóra erőltetni, hanem támogatja őt a saját idegen nyelvi fejlődésében.

Az idegennyelv-fejlesztés minden területét érinthetjük ezzel a módszerrel, a „száraz” nyelvtantól elkezdve a valódi kommunikációig.

 

A MAG.AM módszer legfontosabb előnyei:

– a figyelem sokkal tovább fenntartható

– erősödik a bizalom és az önbizalom

– fejlődik a képzelőerő és a kreativitás

– csoporttagok támogatják és ösztönözik egymást.

– biztonságos és elfogadó légkör, melyben a nyelvtanuló:

– ÉLVEZETTEL TANUL

– HATÉKONYAN KOMMUNIKÁL

– SPONTÁNUL HASZNÁLJA A NYELVET.

MAG.AM vizsgafelkészítés

 

A közös felkészülés célja az, hogy a hallgató elhiggye és elfogadja, hogy a nyelvvizsgája sikeres lesz. Elsősorban a már meglévő ismeretanyagát mozgósítja, begyakorolt vizsgapanelek segítségével. Ösztönözzük, hogy magát adja, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a vizsgáztató csak a személyes témák kifejtésére kíváncsi, ez tartja fenn támogató figyelmét.

A vizsgafelkészítés során a nyelvi coach – mint nyelvi szakértő – felméri az ügyfél meglévő tudásanyagát, és segíti a szükséges, de még hiányzó ismeretek megszerzésében. Ezen túl a fejlesztendő kommunikációs és önismereti kompetenciákat is megerősíti. A tréning során begyakoroljuk az adott vizsga feladattípusait, és modellezzük a vizsgahelyzetet, valamint technikákat sajátítunk el a vizsgastressz kezeléséhez.

 

A MAG.AM módszer legfontosabb előnyei:

– tudatosítjuk a leendő vizsgázóban, hogy tudása általában nagyobb, mint amit magáról feltételez

– nem csak a nyelvvizsgán, hanem egyéb stresszhelyzetben is használható technikák sajátíthatók el

– feloldhatók azok a lelki gátak, traumák, amelyek vizsgahelyzetben sikertelenséget okoznak

MAG.AM nyelvi coaching

 

Előfordul, hogy az ügyfél az általa vágyott és kitűzött nyelvi cél felé haladó úton elakad. Van, akinél ez már a folyamat legelején bekövetkezik, ők a folytonos újrakezdők. Mások a nyelvvizsga-akadályt veszik nehezen, és vannak, akik a középfok megszerzése után blokkolnak le. Esetleg több vizsgabizonyítvány is lapul a szekrényükben, mégsem ismerik az örömteli, szabad kommunikáció élményét. „Csak meg ne kelljen szólalni…meghallják, milyen béna vagyok…”

A nyelvtanulási folyamat elakadásai általában a személyes életúton történt kisebb-nagyobb elakadások „tükrei”, melyek feloldása után a hallgató már nem a szokott köreit futja: nem iratkozik be a sokadik nyelvtanfolyamra, hanem a feloldás során felszabaduló energia birtokában magabiztosan halad a célja felé.

 

A MAG.AM módszer legfontosabb előnyei:

– az ügyfél pénzt, időt és energiát takarít meg

– mivel a tanulási folyamatot gátló tényezők nemcsak a nyelvi fejlődést akadályozzák, azok felszámolásával az ügyfél életének egyéb területei is gyors fejlődésnek indulhatnak

MAG.AM life coaching magyarul/ németül/ angolul

 

Életbeli elakadásainkkal nem kell feltétlenül egyedül megküzdenünk: ma már segítő technikák egész palettája áll rendelkezésünkre. Műhelyünkben a pozitív pszichológia jegyében, a brief coaching metódusa alapján kísérjük kliensünket a változás útján.

Ez a rövid, 1-3 alkalmas MAG.AM terápia jellegű tréning elsősorban azokban a helyzetekben hasznos, amikor életünkben krízishelyzet áll elő. Kiindulópontja az, hogy az elakadás során elménk rengeteg energiát mozgósít a túlélés érdekében. Amennyiben ezeket az energiákat önmagunk megismerésére, fejlesztésére fordítjuk, úgy a krízishelyzetet kincsesbányaként értelmezve, jelentőset profitálhatunk.

MAG.AM álláskeresők tréningje

 

Ennek a tréningnek az alapja a meglévő belső és külső értékek megerősítése. A gyakorlás során a kötetlen beszélgetéstől az irányított kommunikáció irányába haladunk oly módon, hogy a gyakorló saját magáról alkotott képén finomítunk. A pozitív elemek megkeresése, az énkép negatív részeinek korrekciója segítségével elérjük, hogy a munkakeresés során a felvételiző el tudja fogadni, hogy képes a számára megfelelő pozíció megszerzésére.

Ezt követően a standard álláskeresési tréningek lépéseit – önéletrajzírás, felvételi interjúk szituációs gyakorlatai – hajtjuk végre.

 

A MAG.AM módszer legfontosabb előnyei:

– tudatosítjuk a pályázóban, hogy képességei általában túlmutatnak azon, amit magáról feltételez

– nem csak a felvételi elbeszélgetésen, hanem egyéb stresszhelyzetben is használható technikák sajátíthatók el

– feloldhatók azok a negatív minták, amelyek az interjúk során sikertelenséget okoznak

 

MAG.AM interkulturális tréning

 

Ezt a – német és magyar nyelvű – tréningünket elsősorban külföldre költözni szándékozóknak, valamint Magyarországon multikulturális vállalati környezetben elhelyezkedő magyar és külföldi ügyfeleinknek ajánljuk.

Számba vesszük a célország kulturális, adminisztratív és személyes jellemzőinek eltéréseit azok magyar megfelelőitől. Szituációs helyzetekben tudatosítjuk és gyakoroljuk be a megfelelő viselkedésmódokat, ezekhez kapcsolódóan azokat a nyelvi sajátosságokat, amelyek az adott régiót jellemzik. Oldjuk az ismeretlen környezet által okozott stresszt, azáltal, hogy MAG.AM téningjeink után ezek már nem lesznek ismeretlenek. Csökkentjük azoknak a helyzeteknek a számát, amelyek a hétköznapokban kínos pillanatokat eredményezhetnek.

MAG.AM önismereti műhelyek magyar és német nyelven

 

Önismereti csoportjainkban a pszichodráma és a szomatodráma eszköztárából válogatott módszerekkel segítjük a résztvevőket, hogy testük és lelkük működését jobban megértsék. A saját magunkkal folytatott érzelemteli kommunikáció pozitív folyamatokat indíthat el bennünk. Azzal, hogy tudatosítjuk, hogy bizonyos helyzetekben miért az adott módon reagálunk, lehetőség nyílik arra is, hogy viselkedésünket megváltoztassuk. Ezáltal tudatosabbá válhatunk mind testi, mind lelki értelemben.

 

A MAG.AM módszer legfontosabb előnyei:

– emberi kapcsolatainkat jobban megértjük és ezáltal azok minősége is javul

– tréningek során megtanuljuk megérteni testünk üzeneteit és ezáltal lehetőségünk nyílik stresszhelyzetek felismerésére, és hatékonyabb megoldására

– nyitott csoportjainkban való részvételeddel hosszú távú elköteleződés nélkül próbálhatod ki e játékos és kreatív önismereti módszerek előnyeit

MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓ

 

Az életünk során többször felmerülhet az a kérdés, hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egyensúlyunkat, egészségünket egy-egy nehezebb élethelyzetben. Hogyan védhetjük, erősíthetjük magunkat, hogyan érthetjük meg saját viselkedésünket és másokét? Hogyan tudjuk fogadni és kezelni a változásokat, a velük járó sokszor érthetetlen hangulati, érzelmi fordulatokat, olykor kríziseket? Hogy tudjuk oldani a feszültségeinket, szorongásainkat, elakadásainkat? Hogy tudjuk meghozni a változtatásokhoz szükséges döntéseinket? Ha a helyzetet nem tudjuk megváltoztatni, akkor hogy tudjuk átalakítani a hozzá fűző viszonyunkat? Hogy tudjuk elérni a szempontváltást? Hogy kerülhetünk kapcsolatba önmagunkkal?

A mentálhigiénés konzultáció kerete a segítő kapcsolat, módszere a segítő beszélgetés, mely életvitelükben elakadt, egészséges embereket segíthet valós önismerethez. A valós önismeret hozzásegít bennünket rejtett, belső erőforrásaink felismeréséhez. Viselkedésünk, döntéseink, választásaink mozgatórugóinak megismerésével elkerülhetjük, felülírhatjuk az életünkben ismétlődő hibákat, tévedéseket. Saját, belső erőforrásaink révén a valósághoz való igazodásunk, alkalmazkodási módjaink, döntéseink is konstruktívabbak, bölcsebbek, egészségesebbek lehetnek. A segítő beszélgetés olyan életvezetés kialakításához segíthet hozzá, amelyben az örömre, a személyes képességek és lehetőségek szerinti teljesítményre való képességünk működik.

A segítő kapcsolat alapelve szerint minden emberben ott van az önmaga kibontakozásának képessége, ehhez azonban szükségesek bizonyos körülmények, hogy ez a fejlődés megtörténjen. A segítő szakember célja, hogy a kliens jobban megértse önmagát, saját problémáját. A kliensközpontú terápiában a segítő a valódi személyiségével, empatikusan, elfogadóan, hitelesen van jelen, kíséri a klienst.

Empátia: értékelés, ítélkezés nélkül eljutni ahhoz a pontos jelentéshez, amit a kliens tulajdonít az érzésének, történetének.

Elfogadás: minden ember vágya, hogy manipulálás nélkül, önmagaként jelenhessen meg. Az elfogadottság érzése hozzásegít a személyiség fejlődéséhez.

Hitelesség: a segítő valódi személyiségként van jelen, „nem bújik maszk mögé, hanem konstruktív, valódi emberi kapcsolatot próbál kiépíteni.” (C.R. Rogers)

A kliensközpontú terápia szerint legfőbb hatótényező az emberi kapcsolat, amelyben a kliens kifejlesztheti saját belső szabadságát, és ezáltal képessé válik értelmet adni a saját tapasztalatainak.

Ha megértünk valamit önmagunkból, önmagunkról, mindig többre jutunk.